Svenska Skolföreningen i Dubai

Svenska Skolföreningen i Dubai

Svenska Skolföreningen i Dubai

Svenska Skolföreningen i Dubai

Svenska Skolföreningen i Dubai

Svenska Skolföreningen i Dubai är en ideell förening vars syfte är att ge svenska barn tillfälle att få bibehålla och utveckla sitt språk och sina traditioner. Föreningen leds av en styrelse som är vald av medlemmarna och den består av föräldrar till de barn som studerar samt andra intresserade personer. Undervisningen sker sedan höstterminens start genom ett samarbete mellan Svenska Skolan och LanguageOne.

Undervisningen hålls på GEMS World Academy Onsdagar mellan 16:00 och 18:00. Gnuggis startar kl 15.00 (för barn från 6 år) Språkis hålls mellan 16.00 och 18.00 (för barn 3-5)

Undervisningen hålls på GEMS Wellington Silicon Oasis Söndagar mellan 16.30 och 18.30

 

Eleverna undervisas i svenska språket samt svensk kultur, svensk historia och svenska traditioner.

 

Undervisningen följer Skolverkets Kursplan för kompletterande svenskundervisning. Eleverna får inga betyg men ett intyg på att de har deltagit i undervisningen.