Den här veckan och de närmsta veckorna framöver kommer vi att fokusera på att skriva. Vi började med att prata om vilka olika texttyper det finns, t.ex nyhetsartikel, insändare, blogginlägg och ett hederligt gammalt brev, eleverna fick fundera på vad som kännetecknar de olika texttyperna. Sedan pratade vi om vad den som skriver (sändaren) kan ha för syfte med sin text. Till exempel kan en insändare handla om att sändaren tycker att hundägare ska plocka upp efter sin hund och argumenterar för det, syftet är då att sändaren vill slippa se eller kanske kliva i hundbajs utomhus. Vi pratade också om skillnaden mellan formell text; eleven skriver ett email till skolans rektor, och informell text; eleven skriver en text till sin kompis.

Sedan fick eleverna börja arbeta i ett övningshäfte. Övningarna syftar till att ge eleven olika verktyg för att förbättra sitt skrivande och behandlar olika områden. I veckan övade vi på att skriva varierat och gestalta. Eleverna övar att skriva meningar med olika längder, kasta om ord i meningar och använda synonymer för att undvika upprepningar. Sedan jobbade vi med att beskriva olika objekt så detaljerat och levande som möjligt, målet är att läsaren ska få en bild i huvudet av det vi beskriver.

skrivaKoppling till läroplan;
• Strategier för att skriva olika typer av texter på svenska med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
• Svenska språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
• Synonymer, homonymer och motsatsord i det svenska språket.