Varje onsdag träffas 7 högstadieelever och jag för att tillsammans hjälpas åt att förbättra deras svenska språk.

Sofia Distansundervisningen (har sitt kontor på Söder i Stockholm) bedriver undervisning i årskurserna 6-9 på distans. Under sommaren beställer eleven hem sitt material till HT/VT. Materialet består av kompendium, böcker, dataversion av kompendiet och en USB-sticka. All kommunikation med Stockholm sker via internet. Under eget ansvar och kommunikation med sin lärare i Stockholm genomför de de 35 veckors förberedda material. Jag är där som handledare, och vi har aldrig några förberedda lektioner. Vi vet aldrig vad som kommer att ske. 4 stycken läser årskurs 6, en årskurs 7 och två årskurs 8.

Vi försöker att hjälpa varandra och ofta hamnar vi i olika diskussioner, men så länge vi pratar svenska så diskuterar vi vidare. ”Alltid lär vi oss nåt” är vår devis.

Att läsa på distans kräver mycket disciplin. Det här är, just nu, det enda sättet att få ett betyg i svenska.

Vad krävs under ett år av en elev? Läsa och diskutera/analysera två böcker, grammatikövningar, öva på att skriva fritt, associeringar till bilder/musik/texter, lite korsord och skrivstilsövningar samt spela in filmer (muntligt). Väldigt olika övningar men allt följer grundskolans kursplan.