Hej!

I onsdags pratade vi om våren i Sverige och om blommorna som växer då, vitsippa, blåsippa, tussilago och snödroppar.
Svenska prästparet Marcus och Malin kom på besök och pratade om påsken.
På onsdag lämnar vi växtriket och ska koncentrera oss på vokalerna Å, Ä och Ö.
Orden som eleverna har i läxa varje vecka är högfrekventa ord i det svenska språket dvs ord som förekommer ofta både i tal och skrift. Att öva att både läsa och skriva högfrekventa ord är ett bra sätt att förbättra sin läsning och skrivning.
Ett annat sätt att träna på orden, fram för allt för de elever som ännu inte är redo att lära sig stava eller läsa, är att istället öva på att känna igen orden som ordbilder. Vid helordsinlärning behöver inte barnet kunna bokstavsljuden och veta hur man sätter ihop dem.
Barn som lär sig känna igen sitt eget namn eller ord som GLASS, WC etc innan de lärt sig läsa är exempel på helordsinlärning.
Maila gärna mig om ni vill ha tips på hur man kan träna på dessa ord.
Med vänlig hälsning, Best Regards,
Åsa Hammar