Hej!

I onsdags invigde vi vårt svenska bibliotek, där kan ni låna böcker till era barn så länge skolan är öppen. Instruktioner för hur man lånar sitter på väggen i biblioteket.
Vi kommer även att gå dit var tredje vecka med klassen, så att alla elever får möjlighet att låna.
I klassrummet pratade vi om vokaler och jobbade speciellt med bokstaven Å.
För att ytterligare effektivisera de två timmar vi har tillsammans kommer vi resten av terminen att samlas utanför klassrummet (A110) kl:16. Samtliga elever i klassen hittar till klassrummet själva och ni föräldrar får ju gärna följa med upp och lämna av där.

Med vänlig hälsning, Best Regards,
Åsa Hammar