Hej,

Vi har nu jobbat med djur i Sverige några veckor. Vi avslutade med presentationer av djuren: Älg, Varg och Björn, som de hade fördjupat sig i två och två. De gjorde fantastiska redovisningar och kunde svara på frågor som ställdes under presentationen.
Vi har arbetat med vokalerna i alfabetet och spelat Lotto i små grupper med djur där de var tvungna till att säga det svenska namnet på djuret för att behålla kortet och vinna spelet. De var väldigt engagerade i spelet. De leker bra med varandra på rasterna och hjälper varandra med det svenska språket när det behövs.

Jag har delat ut Lucia sångerna som ni gärna får träna på hemma, ni kan söka sångerna på youtube och Spotify.

Läxa till nästa vecka är: Lucia sångerna och Veckans ord, kapitel 5.

Trevlig helg!
Mvh Erika Nilsson